Translation

abril, 2015

 • Tavascan tanca una temporada marcada pels nous circuits inclusius
  Augmenten les dades de visitants de nòrdic i de raquetes gràcies a les bones condicions de les pistes i pateix una davallada l’alpí a causa de la notable escurçada de setmanes d’obertura d’aquestes pistes

  L’Estació d’Alta Muntanya de Tavascan ha viscut una temporada marcada per l’èxit dels circuits inclusius, els quals es van inaugurar el passat febrer i han estat un nou pol d’interès i d’atracció de les pistes.

  D’aquesta manera, Tavascan ha estat la primera estació d’esquí de tot l’Estat espanyol que compta, des d’aquesta temporada, amb una sèrie de Circuits Inclusius “Sumant Capacitats” impulsats per Anna Vives i Eduard Jornet i amb el padrinatge de Kilian Jornet. Es tracta de posar a disposició de persones amb necessitats especials una sèrie de recorreguts adaptats per tal que siguin accessibles a tothom.

  Aquesta és una iniciativa promoguda per Tavascan –estació situada al Pallars Sobirà- amb el suport de la Diputació de Lleida i el Parc Natural de l’Alt Pirineu i que impulsa la Fundació Itinerarium. Aquest projecte de la Fundació Itinerarium vol ajudar a millorar la qualitat de vida, especialment fomentar la pràctica de l’esport, entre les persones amb més dificultats. Per aquest motiu aquest 2015 s’ha creat el primer Circuit Inclusiu “Sumant Capacitats” de neu.

  La principal novetat és que són recorreguts, adaptats a tots els col·lectius, senyalitzats permanents a diferents punts de Catalunya. Tavascan és el primer, pioner, en fer-ho per esports de neu. La Fundació Itinerarium ja compta amb 6 circuits més de terra a la muntanya distribuïts per tot el territori català.

  Augment de visitants en els circuits de nòrdic
  Justament gràcies als circuits inclusius, els visitants de les pistes de nòrdic i de raquetes han augmentat lleugerament aquesta temporada.

  Aquest increment també s’ha vist impulsat pel fet que el passat desembre, Tavascan va ser la única pista de nòrdic catalana que va poder obrir, amb la qual cosa, molts amants d’aquesta disciplina van visitar les pistes. Alhora, aquests circuits s’han pogut tancar aquest abril amb la neu en bon estat, per la qual cosa, ha estat una temporada significativament llarga que ha transcorregut sense incidents ni tancaments des de mitjan desembre fins a aquest principis d’abril.

  Descens notable de l’esquí alpí per les poques setmanes d’obertura de pistes
  Durant aquesta temporada, s’ha registrat un descens de prop del 50% de visitants en l’esquí alpí. Cal remarcar que aquest fet només es deu a que s’han pogut obrir les pistes molt poques setmanes. Tot i això, els dies en què l’alpí ha estat obert, l’afluència de visitants ha estat molt similar (i en algunes setmanes fins i tot superior) a la de l’any passat.

  Com hem dit, les pistes d’alpí s’han pogut obrir, a tot estirar, tan sols dos mesos, ja que la manca de neu va propiciar que s’obrissin al públic a finals de desembre. Alhora, un problema en un telecadira a causa d’un allau provocat, va fer que les pistes també s’haguessin de tancar abans d’hora, és a dir, a finals de febrer (més d’1 mes abans del previst).

  En aquests moments, Tavascan ja treballa en arreglar el telecadira de cara la propera temporada. Les previsions pel proper desembre són optimistes: la suma dels circuits inclusius (que estaran plenament implementat la propera temporada), al costat de la resta d’instal·lacions de l’estació, convertirà Tavascan en un centre integral de neu únic a Catalunya. Un centre de reduïdes dimensions –en comparació amb altres pistes d’esquí-, però amb una polivalència d’activitats i versatilitat que la fan plenament atractiva i carregada de possibilitats.

  L’estació de Tavascan està situada a l’extrem nord occidental del Pirineu de Lleida, just a l’epicentre del Parc Natural de L’Alt Pirineu. La vall de Tavascan és un indret d’alta muntanya de gran interès paisatgístic i cultural. Ofereix una inigualable oferta turística, així com tota mena de serveis adreçats a donar a conèixer els atractius d’aquesta extensa àrea natural. Les seves pistes d’esquí, tot i ser de petites dimensions, ofereixen un ampli ventall de possibilitats lúdiques i esportives: esquí nòrdic, alpí, raquetes, escola d’esquí, el refugi, camp d’arves, etc.

  ————————————-

  TAVASCAN CIERRA UNA TEMPORADA MARCADA POR LOS NUEVOS CIRCUITOS INCLUSIVOS

  Aumentan los datos de visitantes de nórdico y de raquetas gracias a las buenas condiciones de las pistas y sufre un descenso del alpino debido a la notable acortada de semanas de apertura de estas pista
  s

  La Estación de Alta Montaña de Tavascan ha vivido una temporada marcada por el éxito de los circuitos inclusivos, los cuales se inauguraron el pasado febrero y han sido un nuevo polo de interés y de atracción de las pistas.

  De este modo, Tavascan ha sido la primera estación de esquí de todo el Estado español que cuenta, desde esta temporada, con una serie de Circuitos Inclusivos “Sumando Capacidades” impulsados por Anna Vives y Eduard Jornet y con el padrinazgo de Kilian Jornet. Se trata de poner a disposición de personas con necesidades especiales una serie de recorridos adaptados para que sean accesibles a todos.

  Esta es una iniciativa promovida por Tavascan -estación situada en el Pallars Sobirà- con el apoyo de la Diputació de Lleida y el Parc Natural de l’Alt Pirineu y que impulsa la Fundación Itinerarium. Este proyecto de la Fundación Itinerarium quiere ayudar a mejorar la calidad de vida, especialmente fomentar la práctica del deporte, entre las personas con más dificultades. Por este motivo este 2015 se ha creado el primer Circuito Inclusivo “Sumando Capacidades” de nieve.

  La principal novedad es que son recorridos, adaptados a todos los colectivos, señalizados de forma permanente en diferentes puntos de Cataluña. Tavascan es el primero, pionero, al hacerlo para los deportes de nieve. La Fundación Itinerarium ya cuenta con 6 circuitos más de tierra distribuidos por todo el territorio catalán.

  Aumento de visitantes en los circuitos de nórdico
  Justamente gracias a los circuitos inclusivos, los visitantes de las pistas de nórdico y de raquetas han aumentado ligeramente esta temporada.

  Este incremento también se ha visto impulsado por el hecho de que el pasado diciembre, Tavascan fue la única pista de nórdico catalana que pudo abrir, con lo cual, muchos amantes de esta disciplina visitaron las pistas. Asimismo, estos circuitos se han podido cerrar este abril con la nieve en buen estado, por lo que ha sido una temporada significativamente larga que ha transcurrido sin incidentes ni cierres desde mediados de diciembre hasta principios de abril.

  Descenso notable del esquí alpino para las pocas semanas de apertura de pistas
  Durante esta temporada, se ha registrado un descenso de cerca del 50% de visitantes en el esquí alpino. Hay que remarcar que este hecho sólo se debe a que se han podido abrir las pistas muy pocas semanas. Sin embargo, los días en que el alpino ha sido abierto, la afluencia de visitantes ha sido muy similar (y en algunas semanas incluso superior) a la del año pasado.

  Como hemos dicho, las pistas de alpino se han podido abrir, como mucho, tan sólo dos meses, ya que la falta de nieve propició que se abrieran al público a finales de diciembre. Asimismo, un problema en un telesilla a causa de un alud provocado, hizo que las pistas también se tuvieran que cerrar antes de tiempo, es decir, a finales de febrero (más de 1 mes antes de lo previsto).

  En estos momentos, Tavascan ya trabaja en arreglar el telesilla de cara la próxima temporada. Las previsiones para el próximo diciembre son optimistas: la suma de los circuitos inclusivos (que estarán plenamente implementados la próxima temporada), junto al resto de instalaciones de la estación, convertirá Tavascan en un centro integral de nieve único en Cataluña. Un centro de reducidas dimensiones -en comparación con otras pistas de esquí-, pero con una polivalencia de actividades y versatilidad que la hacen plenamente atractiva y cargada de posibilidades.
Back to top