Traducción

June, 2015

 • Comencen a Tavascan els treballs de reparació de la pilona malmesa
  Una delegació de tècnics especialitzats de l’Estació de Tavascan, del departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, i de l’empresa responsable de les pilones del telecadira; han visitat aquesta setmana la pilona malmesa del telecadira per poder avaluar en profunditat els danys i començar-ne, el més aviat possible, els treballs de reparació.

  Aquests treballs han hagut d’esperar ja que la zona afectada, fins fa pocs dies, era difícilment accessible per arribar-hi amb bones condicions i amb el material d’avaluació necessari a causa de la neu. Fins que aquesta no s’ha desfet del tot, era impossible poder realitzar aquests treballs amb el rigor i detall necessaris.

  En estos momentos, els tècnics estan planificant quin protocol d’actuació s’ha de fer per efectuar la reparació en el període més breu possible.

  El municipi de Lladorre, gestor de l’Estació, ja ha demanat suport a les diverses institucions públiques per poder fer front a aquestes despeses extraordinàries i poder obrir amb normalitat les pistes d’alpí el proper desembre un cop reparat l’únic telecadira de l’Estació.

  Cal recordar que el passat febrer, una allau provocada –seguint tots els estàndard de seguretat i realitzant el PIDA- va malmetre el telecadira arran de la gran quantitat de neu acumulada a la zona.

  ————–

  EMPIEZAN EN TAVASCAN LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN DE LA PILONA DAÑADA

  Una delegación de técnicos especializados de la Estación de Tavascan, del departamento de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, y de la empresa responsable del telesilla; han visitado esta semana la pilona dañada del telesilla para poder evaluar en profundidad los daños y empezar, lo antes posible, los trabajos de reparación.

  Estos trabajos han tenido que esperar ya que la zona afectada, hasta hace pocos días, era difícilmente accesible para llegar en buenas condiciones y con el material de evaluación necesario debido a la nieve. Hasta que ésta no se ha deshecho del todo, era imposible poder realizar estos trabajos con el rigor y detalle necesarios.

  En estos momentos, los técnicos están planificando qué protocolo de actuación se debe hacer para efectuar la reparación en el período más breve posible.

  El municipio de Lladorre, gestor de la Estación, ya ha pedido apoyo a las diversas instituciones públicas para poder hacer frente a estos gastos extraordinarios y poder abrir con normalidad las pistas de alpino el próximo diciembre, una vez reparado el único telesilla del Estación.

  Cabe recordar que el pasado febrero, una avalancha provocada -siguiendo todos los estándar de seguridad y realizando el PIDA- dañó el telesilla a raíz de la gran cantidad de nieve acumulada en la zona.
Volver al principio