Translation

Escala de grau de perill

5 – Molt fort

Situació extrema, catastròfica. Evita tot terreny d’allaus.

4 – Fort

Condicions d’allaus molt perilloses. No es recomana circular en terreny d’allaus o limitar-se en terreny simple i protegit.

3 – Marcat

Condicions d’allaus perilloses. És essencial avaluar el mantell de neu amb compte, traçar amb molta cura i fer una presa de decisions conservadora.

2 – Moderat

Condicions d’allaus elevades en zones específiques de terreny. Avaluar el mantell de neu i el terreny amb compte. Identificar els elements del terreny preocupants.

1 – Feble

Condicions d’allaus en general segures. Vigilar possibles inestabilitats en zones isolades de terreny i mantenir els bons hàbits.
Back to top