Translation

Camp d’Arves

” Un terreny expressament preparat per fer les teves pràctiques en rescat de víctimes d’allaus “

Què és?

És un espai destinat a tots aquells que necessitin realitzar pràctiques en recerca de víctimes d’allau mitjançant els protocols de recerca amb dispositius DVA (detectors de víctimes d’allau).

Com és?

El camp d’arves es troba situat a la cota 2.250m de l’estació, compta amb una zona abalisada, i té unes dimensions aproximades de 70 x 50 metres.

Com funciona?

Dins d’aquest espai hi ha dispositius en emissió enterrats de forma permanent, els quals s’hauran de trobar gràcies als DVA. Després, mitjançant la sonda, caldrà localitzar el dispositiu i així poder controlar-ne el temps que ha calgut per a trobar-lo.

Com es reserva?

Es reserva per hores per poder comprovar-ne la disponibilitat. Els punts de reserva seran les oficines de l’estació o per e-mail a estacio@tavascan.net En el punt de socors (cota 2.250m) els pisters socorristes ens explicaran el seu funcionament.
Back to top