Translation

Pesca controlada

pesca controlada pallars sobira

Un entorn únic

De maig a mitjans d’octubre es pot practicar la pesca de la truita de riu a la gran quantitat de llacs i rius de la zona. Un entorn d´alta muntanya, que reuneix les característiques ideals per als pescadors que volen combinar el seu esport amb la descoberta de paratges de gran bellesa. La zona de pesca comprèn les aigües de tota la Vall de Cardós, en una extensió d’uns 80 km i ofereix espais per a totes les modalitats; amb mort, sense mort, i trams lliures.
 

Permisos

 • NP01a

  Periode habil: 12/05 – 30/09 Modalitat: Salmònids amb mort Km: 149,7 Km + 35 llacs de muntanya Dia de descans:
  Esquers, permisos: Cullereta 1 ham amb arponet; Peix artificials i ondulants amb hams triples sense arponet; Fuet i buldó: màxim 3 mosques amb arponet; Cuc de terra i draga amb ham simple sense arponet Captures: 4t>=22cm
 • NP01b

  Periode habil: 12/05 – 30/09 Modalitat: Salmònids sense mort Km: 220 Km + 35 llacs de muntanya Dia de descans:
  Esquers, permisos: Fuet i buldó: màxim 2 mosques sense arponet. Captures: cap
 • NP02a

  Periode habil: 01/04 – 05/11 Modalitat: Intensiu amb mort Km: 33,8 Ha Dia de descans:
  Esquers, permisos: Artificials i cuc de terra: tots amb hams sense arponet. Captures: 6T >=19 fins >=45 i >=65
 • NP02b

  Periode habil: 01/04 a 05/11 Modalitat: Intensiu sense mort Km: 3,3km + 3 Ha Dia de descans:
  Esquers, permisos: Fuet i buldó: màxim 2 mosques sense arponet. Captures: cap
 
 • Salabre: S’haurà de fer us del salabre per a l’extracció dels peixos de l’aigua.
 • Botes: És obligatori l’ús de soles de goma.
 • Canyes: Als embassaments s’autoritza la pesca amb dues canyes separades en una distancia inferior a 10m.
 • Permisos: Amb el permís NP01b es pot pescar també NP01a i amb el permís NP02b es pot pescar a la NP02a. Els menors de 18 anys i les persones que acreditin la seva situació d’incapacitat tindran el permís diari gratuït a les ZPC sense mort. Els majors de 65 anys, tindran el permís diari gratuït en les zones de pesca controlada sense mort (excepte intensius), de dilluns a dijous llevat de festius i vigílies de festius. En les ZLLSM no cal tiquet diari.
 • Captures: En les ZPC amb mort el pescador haurà d’abandonar la zona un cop hagi assolit la quota de captura diària autoritzada.
 • Estanys glaçats: Només es podrà pescar quan la superfície desglaçada sigui superior al 90%.
 • Horari habil: Des de un hora abans de la sortida del sol fins un hora desprès de la posta.
 • Hams / esquer natural: S’autoritza amb ham simple sense arponet (mida entre 1 i 7).
Ribera de Cardós
Hotel Cardós 973 62 31 00
Ainet de Cardós   Kamins Esports Muntanya i Pesca  645995134
Hotel Puitavaca 973 62 30 78
Tavascan
Hotlel Marxant 973 62 31 51
Bordes de Graus
Camping Bordes de Graus 973 62 32 46
 

Mapa de permisos de pesca

mapa de pesca pallars sobira
Back to top