Translation

Problemes d’allaus

Neu recent

Després de nevades significatives (a partir de 20-30cm) la neu tarda un temps a estabilitzar-se. Els factors que fan que aquesta situació sigui rellevant són la quantitat i la intensitat de la precipitació, els vents forts, les temperatures molt baixes o bé en ascens durant la nevada i el mantell previ on es diposita la neu nova.

• Distribució: perill generalitzat en orientacions però incrementant amb l’altitud.
• Durada: durant la nevada i pocs dies després.
• Tàctica: reduir el pendent o bé optar per terreny petit sense trampes.

Neu ventada

El vent moderat (30-50 km/h) és el més efectiu en la formació de les plaques de vent. Aquestes noves acumulacions seran més sensibles al desencadenament com més recents. Aquesta situació pot produir-se després d'una nevada amb vent o a causa d'episodis de vent sense precipitació.

• Distribució: als sotavents. Seran més abundants a cotes altes, prop de colls i carenes.
• Durada: durant la nevada o episodi de vent, i pocs dies després.
• Tàctica: reconèixer i evitar les acumulacions recents.

Capes febles persistents

A vegades dins el mantell de neu es desenvolupen i conserven capes febles. Aquestes capes febles són típicament gebre de superfície enterrat, gobelets o cristalls facetats.

• Distribució: zones de mantell prim, en vessants obacs i en afloraments de roca o zones d'arbres aïllats.
• Durada: dies o setmanes. Fins i tot mesos.
• Tàctica: fixar-se en el BPA quines orientacions i altituds estan afectades i ser molt conservadors en l'elecció del terreny.

Neu humida

Aquesta situació està relacionada amb la presència d'aigua líquida a la neu. L’aigua s’infiltra per fusió o per pluja i els seus efectes són molt més acusats sobre un mantell sec que sobre un mantell acostumat als cicles de fusió-regel.

• Distribució: quan la causa és el sol, la distribució del problema depèn sobretot de l’orientació i l’altitud. En el cas que sigui pluja caiguda sobre la neu, totes les orientacions estan afectades.
• Durada: hores o dies.
• Tàctica: si el perill és evident i generalitzat a primera hora del matí, esperar a sortir un altre dia o mantenir-se fora del terreny d'allaus. Si el perill es regeix pel cicle de regel-fusió diari, sortir aviat i tornar aviat.

Lliscaments basals

Les allaus de lliscament arrosseguen tot el mantell i deixen el terra al descobert. Es desencadenen de manera espontània per una pèrdua de la fricció entre la neu i el sòl en terreny molt llis com prats i lloses de roca. La presència d’aigua líquida en contacte amb el sòl és el factor determinant. La seva predicció és realment difícil.

• Distribució: en totes les orientacions però més sovint en sud.
• Durada: hores, dies o setmanes.
• Tàctica: evitar el terreny dret i llis amb esquerdes de lliscament a sobre. El desencadenament de lliscaments sense esquerdes prèvies també és molt comú.

Back to top